தமிழ் சாய வேட்டி யின் அர்த்தம்

சாய வேட்டி

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு கைலி; லுங்கி.