தமிழ் சால்பு யின் அர்த்தம்

சால்பு

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு நிறைந்த பண்பு; மேன்மை.