தமிழ் சாலவம் யின் அர்த்தம்

சாலவம்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு (வீடுகளில்) கழிவுநீர் வெளியேறுவதற்காகக் கட்டப்படும் வாய்க்கால் போன்ற சிறிய அமைப்பு.