தமிழ் சாலை யின் அர்த்தம்

சாலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வாகனங்கள் செல்லவும் மக்கள் நடக்கவும் ஏற்றதாக அமைக்கப்படும் பாதை.