தமிழ் சாளேசுரம் யின் அர்த்தம்

சாளேசுரம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு வெள்ளெழுத்து.