தமிழ் சாளை யின் அர்த்தம்

சாளை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சுமார் எட்டு அடி நீளம் இருக்கும், (உணவாகும்) வெளிர் நீல நிறக் கடல் மீன்.