தமிழ் சாவடி யின் அர்த்தம்

சாவடி

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (பெரும்பாலும் பிற சொற்களோடு இணைந்து) (சுங்கம் வசூலித்தல், சோதனை போடுதல் முதலியவை நடைபெறுவதற்கு) தற்காலிகமாக ஏற்படுத்தப்பட்ட கொட்டகை அல்லது கட்டடம்.

  ‘சுங்கச்சாவடி’
  ‘சோதனைச்சாவடி’

 • 2

  அருகிவரும் வழக்கு வழிப்போக்கர்கள் தங்குவதற்கான இடம்.

  ‘என் வீடு என்ன சத்திரமா சாவடியா, உன் இஷ்டத்திற்கு வந்து போகிறாயே?’