தமிழ் சாவுக்குருவி யின் அர்த்தம்

சாவுக்குருவி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கூகை; கோட்டான்.