தமிழ் சிக்கல் யின் அர்த்தம்

சிக்கல்

பெயர்ச்சொல்-ஆன

 • 1

  எளிமையாக அல்லது எளிதாக இல்லாதது; எளிதில் தொடர்புபடுத்த முடியாத பல கூறுகளைக் கொண்ட தன்மை.

  ‘சிக்கலாக அமைந்துள்ள எழுத்து வடிவங்களைக் கணிப்பொறிக்காக எளிமையாக்கியிருக்கிறார்கள்’
  ‘அவர் எழுதிய சில கவிதைகள் மிகவும் சிக்கலானவை’
  ‘மிகவும் சிக்கலான திட்டம்’

 • 2

  தீர்வு காணப்பட வேண்டியதாக இருக்கும் நிலைமை; பிரச்சினை.

  ‘அந்தத் திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதில் ஏகப்பட்ட சிக்கல்கள்’
  ‘அசைவற்ற கேமராவை வைத்துப் பாய்கிற குதிரையைப் படம் எடுப்பது சிக்கலாக இருந்தது’

 • 3

  சிக்கு.

  ‘நூலில் சிக்கல் விழுந்துவிட்டது’