தமிழ் சிங்கன் யின் அர்த்தம்

சிங்கன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (நாட்டார் இலக்கியத்திலும் கலைகளிலும்) குறவர் இனத்தைச் சேர்ந்த ஆணைக் குறிப்பிடப் பயன்படும் சொல்.