தமிழ் சிங்காசனம் யின் அர்த்தம்

சிங்காசனம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு சிம்மாசனம்.