தமிழ் சிசு யின் அர்த்தம்

சிசு

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (வயிற்றில் வளரும் அல்லது பிறந்த) இளம் குழந்தை.

    ‘சிசு ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது’