தமிழ் சிட்டு யின் அர்த்தம்

சிட்டு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

  • 2

    (பெரும்பாலும் பன்மையில்) உல்லாசமாகத் திரியும் இளம் வயதினரைக் குறிப்பிடும் சொல்.

    ‘பள்ளியிலிருந்து ஆனந்தமாக வீடு திரும்பும் சிட்டுகள்’
    ‘காதல் சிட்டுகள்’