தமிழ் சிண்டு யின் அர்த்தம்

சிண்டு

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு சிறிய குடுமி அல்லது குடுமியில் பின்னப்பட்ட ஓரிரு முடி.