தமிழ் சித்தாந்தி யின் அர்த்தம்

சித்தாந்தி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    குறிப்பிட்ட சித்தாந்தத்தைக் கடைப்பிடிப்பவர்.

  • 2

    சைவ சித்தாந்தத்தைக் கடைப்பிடிப்பவர்.

    ‘அவர் வேதாந்தி அல்ல, சித்தாந்தி’