தமிழ் சித்திரகவி யின் அர்த்தம்

சித்திரகவி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சித்திர வடிவத்தினுள் எழுதப்படும் செய்யுள்.

  • 2

    சித்திரகவி இயற்றுபவர்.