தமிழ் சித்திரவீணை யின் அர்த்தம்

சித்திரவீணை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கோட்டுவாத்தியம்.