தமிழ் சித்திரவதை முகாம் யின் அர்த்தம்

சித்திரவதை முகாம்

பெயர்ச்சொல்