தமிழ் சித்து யின் அர்த்தம்

சித்து

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (கடும் தவம் செய்து சித்தர்கள் பெறுவதாகக் கூறப்படும்) அற்புதச் சக்திகள்.