தமிழ் சித்து விளையாட்டு யின் அர்த்தம்

சித்து விளையாட்டு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (சித்தர்கள், மகான்கள் போன்றோர்) சித்திகளைப் பயன்படுத்தி நிகழ்த்தும் அற்புதம்.

  • 2