தமிழ் சிந்தனாவாதி யின் அர்த்தம்

சிந்தனாவாதி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தீவிரமாகச் சிந்திப்பதை வாழ்க்கை முறையாகக் கொண்டவர்.