தமிழ் சின்னமுத்து யின் அர்த்தம்

சின்னமுத்து

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தட்டம்மை.

    ‘அவர்கள் வீட்டில் எல்லோருக்கும் சின்னமுத்தாம்’