தமிழ் சின்ன உயிர் யின் அர்த்தம்

சின்ன உயிர்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு (பிரசவ காலத்தில் தாயையும் குழந்தையையும் குறிப்பிடும் சூழலில்) குழந்தை.

    ‘சின்ன உயிரைக் காப்பாற்ற முடியவில்லை என்று மகப்பேறு மருத்துவர் சொல்லிவிட்டார்’