தமிழ் சின்ன முள் யின் அர்த்தம்

சின்ன முள்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (கடிகாரத்தில்) இரண்டு முட்களில் சிறியதாக இருப்பதும் மணியைக் காட்டுவதுமான முள்.