தமிழ் சினேகிதம் யின் அர்த்தம்

சினேகிதம்

பெயர்ச்சொல்