தமிழ் சினேகிதி யின் அர்த்தம்

சினேகிதி

பெயர்ச்சொல்