தமிழ் சினைமுட்டை யின் அர்த்தம்

சினைமுட்டை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (சினைப்பையில் உருவாகும்) கருவணு; கருமுட்டை.