தமிழ் சிப்பி யின் அர்த்தம்

சிப்பி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒரு வகைக் கடல்வாழ் உயிரினத்தின் இரு பிரிவாகப் பிரியும் ஓடு/முத்து உள்ளடங்கியுள்ள ஓடு.

    ‘கடற்கரையில் சிப்பி பொறுக்கலாம்’
    ‘முத்துச் சிப்பி’

  • 2

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு அரிசி மாவில் சர்க்கரை, தேங்காய்ப் பால் ஆகியவற்றைச் சேர்த்துப் பிசைந்து எண்ணெயில் சுட்டு எடுக்கும் சிப்பி வடிவ இனிப்புப் பண்டம்.