தமிழ் சிப்பில் யின் அர்த்தம்

சிப்பில்

(சிப்பில்தட்டு)

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு வடிதட்டு.