தமிழ் சிமினி யின் அர்த்தம்

சிமினி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (காற்றினால் சுடர் அணையாமல் இருக்க) மண்ணெண்ணெய் விளக்கில் பொருத்தும் கண்ணாடிக் கூடு.