தமிழ் சிரம் யின் அர்த்தம்

சிரம்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு (மனிதர்களின்) தலை.

    ‘சிரம் தாழ்த்தி வணங்கினார்’