தமிழ் சிராம்பு யின் அர்த்தம்

சிராம்பு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சிலாம்பு.

    ‘சிராம்பு குத்திக் கையில் சிதள் வைத்துவிட்டது’