தமிழ் சிறப்பு விருந்தினர் யின் அர்த்தம்

சிறப்பு விருந்தினர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒரு நிகழ்ச்சியைச் சிறப்பிப்பதற்காக அல்லது ஒரு நிகழ்ச்சியில் சிறப்புரை ஆற்றுவதற்காக அழைக்கப்படுபவர்.

    ‘கல்லூரி ஆண்டு விழாவில் காவல்துறை ஆணையர் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொள்வார்’