தமிழ் சிற்றன்னை யின் அர்த்தம்

சிற்றன்னை

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு சித்தி.