தமிழ் சிற்றிலை யின் அர்த்தம்

சிற்றிலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கூட்டிலையின் பகுதியாக அமைந்திருக்கும் சிறிய இலை.