தமிழ் சிற்றுண்டிச்சாலை யின் அர்த்தம்

சிற்றுண்டிச்சாலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சிற்றுண்டியும் காப்பி போன்ற பான வகைகளும் கிடைக்கும் இடம்.