தமிழ் சிற்றூராட்சி யின் அர்த்தம்

சிற்றூராட்சி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கிராமப் பஞ்சாயத்து.