தமிழ் சிறுகிழங்கு யின் அர்த்தம்

சிறுகிழங்கு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (உணவாகப் பயன்படும்) பழுப்பு நிறத்தில் உருண்டையாக இருக்கும் ஒரு வகைக் கிழங்கு.