தமிழ் சிறுதீனி யின் அர்த்தம்

சிறுதீனி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நொறுக்குத் தீனி.