தமிழ் சிறுநீரகவியல் யின் அர்த்தம்

சிறுநீரகவியல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சிறுநீரகம் தொடர்பான நோய்களைப் பற்றி ஆராயும் மருத்துவத் துறை.