தமிழ் சிறுபோகம் யின் அர்த்தம்

சிறுபோகம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு குறுவைப் பயிர்.

    ‘மழை இல்லாததால் சிறுபோகமும் பொய்த்துவிட்டது’