தமிழ் சிறுபொழுது யின் அர்த்தம்

சிறுபொழுது

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (சங்க இலக்கியத்தில்) ஒரு நாளை ஆறு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கும் பாகுபாடு.