தமிழ் சிறுவன் யின் அர்த்தம்

சிறுவன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பன்னிரண்டு வயதுக்குக் கீழ் உள்ள பையன்.

    ‘உன் தம்பியோடு நிற்கும் சிறுவன் யார்?’