தமிழ் சிறுவிடுப்பு யின் அர்த்தம்

சிறுவிடுப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தற்செயல் விடுப்பு.