தமிழ் சிறைச்சாலை யின் அர்த்தம்

சிறைச்சாலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சிறை.

    ‘மத்தியச் சிறைச்சாலை’