தமிழ் சிலாகிப்பு யின் அர்த்தம்

சிலாகிப்பு

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு புகழ்ச்சி.