தமிழ் சிலுசிலுவென்று யின் அர்த்தம்

சிலுசிலுவென்று

வினையடை

  • 1

    (காற்று உடலுக்கு இதம் தரும் அளவுக்கு) குளிர்ச்சியாக.

    ‘வேப்ப மர நிழலில் காற்று சிலுசிலுவென்று வீசுகிறது’