தமிழ் சிலும்பி யின் அர்த்தம்

சிலும்பி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கஞ்சாவை அடைத்துப் புகைப்பதற்குப் பயன்படுத்தும் சிறிய குழாய் போன்ற பொருள்.