தமிழ் சிலேட்டுமம் யின் அர்த்தம்

சிலேட்டுமம்

பெயர்ச்சொல்

சித்த வைத்தியம்
  • 1

    சித்த வைத்தியம்
    கபம்.