தமிழ் சில்-என்ற யின் அர்த்தம்

சில்-என்ற

பெயரடை

  • 1

    குளிர்ச்சியான.

    ‘அவனது சில்லென்ற கை என்மீது பட்டது’